ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján amennyiben a személyes adatok megadása a szerződéses teljesítéséhez szükséges, az érintett személyt az alábbi jogok illetik meg:

1. Kérheti az adataihoz való hozzáférést az alábbi adatkörökben:

2. Kérheti adatainak a törlését az alábbiakban:

3. Kérheti adatainak késedelem nélküli helyesbítését a pontatlan, hiányos személyes adataira vonatkozóan.

4. Kérheti adatainak a korlátozását a törlésre és helyesbítésre felsorolt esetekben.

5. Kérheti adatainak a hordozhatóságát az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozza az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

6. Jogosult panaszt benyújtani a következő elérhetőségen:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, a szerződésben található címre küldött kérelmére válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük az ön által megadott elérhetőségre.

Vissza pdf - Letöltés